Co nas wyróżnia

  • doświadczeni diagności
  • nowoczesne wyposażenie
  • kompleksowa, szybka obsługa
Godziny otwarcia

  • Pn-Pt:
  • Sobota:
  • Niedziela:
  • 07:00 – 21:00
  • 08:00 – 15:00
  • nieczynne

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przegląd, czyli badanie techniczne rejestracyjne wykonywane w stacji kontroli polega na sprawdzeniu na stanowiskach uniwersalnych, czy badany pojazd spełnia określone w przepisach wymogi, w skrócie czy jego stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. W pojeździe, między innymi, badany jest układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie, oświetlenie oraz spaliny.
Tak, różni się. Przegląd gwarancyjny okresowy wykonywany jest w autoryzowanej stacji obsługi lub w uprawnionym do takich badań warsztacie. Obejmuje on, między inny, wymianę oleju, filtrów, świec i innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. W ramach takiego przeglądu mogą wystąpić niektóre czynności przewidziane dla przeglądu rejestracyjnego, takie jak: sprawdzenie np. układu hamulcowego, kierowniczego. Przegląd taki nie kończy się wpisem terminu następnego badania do dowodu rejestracyjnego, ani wystawieniem zaświadczenia.
Termin do kiedy należy wykonać badanie techniczne podany jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (górna data nad pieczątką uprawnionego diagnosty). Z zasady, w Polsce, pojazd należy poddawać badaniu co rok, za wyjątkiem pojazdów nowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, ciągników i przyczep rolniczych, motorowerów i autobusów.
Spośród pojazdów zarejestrowanych obecnie tylko przyczepy tzw. lekkie (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) oraz pojazdy zabytkowe. Mają one wpisane w dowodzie: termin następnego badania: "bezterminowy".
Za wykonanie przeglądu technicznego pobierana jest opłata wg cen urzędowych, ceny za poszczególne badania podane są rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu. Przykładowo dla samochodu osobowego koszt badania wynosi 99 zł, a w przypadku samochodu z instalacją gazową 162 zł.
Koszt przeglądu nie zależy od marki pojazdu, co oznacza, że klient tyle samo płaci za badanie techniczne mercedesa, jak i za badanie fiata 126p.
W stacji kontroli przy ul. Zgierskiej 159/161 i przy ul. Augustów 2C możliwe jest uregulowanie należności za badanie za pomocą karty płatniczej.
Stacja kontroli dysponuje dwoma kanałami diagnostycznymi, a na każdej zmianie pracuje co najmniej dwóch diagnostów. Zapewnia to szybką, sprawną i fachową obsługę klientów. Dlatego nie ma potrzeby umawiania się na przegląd.
Badanie okresowe wykonywane jest co określony odstęp czasu, najczęściej co rok. Badanie takie kończy się, przy pozytywnym wyniku, wyznaczeniem terminu następnego badania. Badanie dodatkowe polega na sprawdzeniu czy pojazd spełnia określone wymagania przewidziane dla używania go np. jako taksówka, pojazd do nauki jazdy, pojazd uprzywilejowany. Wykonanie dodatkowego badania nie wpływa na termin następnego okresowego badania pojazdu.
Na badanie techniczne samochodu z instalacją gazową należy oprócz dowodu rejestracyjnego pojazdu zabrać ze sobą protokół badania zbiornika gazowego przez dozór techniczny. Protokół taki w zależności od producenta zbiornika może być w formie kartki A4 lub w postaci niewielkiego kartonika. Bywa, że jest on podpięty do książki gwarancyjnej instalacji gazowej. Protokołu dozorowego zbiornika nie należy mylić z wyciągiem ze świadectwa homologacji montażu instalacji gazowej.